należymy do:  Związek Przedsiębiorstw Finansowych      przestrzegamy:Zasady Dobrych Praktyk ZPF

DBR Sp. z o.o. w gronie członków ZPF

10.02.2023 r. spółka DBR Sp. zo.o. dołączyła do grona członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

Czytaj więcej...

uścisk dłoni

Czy od osoby częściowo ubezwłasnowolnionej można wyegzekwować dług?

Osoba ubezwłasnowolniona traci zdolność do czynności prawnych, zatem nie może skutecznie zawierać umów czy ubiegać się o kredyt lub pożyczkę. Jeśli nawet zobowiązanie zostanie zaciągnięte, z mocy prawa jest ono nieważne. Problem może pojawić się jednak w sytuacji, gdy zobowiązanie było zaciągnięte jeszcze przed ubezwłasnowolnieniem. Czy w przypadku nieuregulowania długów można starać się o egzekwowanie należności od osoby pozbawionej zdolności do czynności prawnych?

Czytaj więcej...

pinezka wbita w kartkę z kalendarza

Przedawnienie wierzytelności, czyli ważne daty dla Wierzycieli i Dłużników

Każdy dług ma swój „termin ważności”. W świetle prawa jest to tzw. przedawnienie długu, czyli możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczeń po upływie określonego terminu. Wierzyciel, który upomni się o zwrot należnych środków po wyznaczonym czasie, może spotkać się z odmową właśnie ze względu na przedawnienie. Poniżej przedstawiamy przykłady najważniejszych okresów przedawnień.

Czytaj więcej...

młotek sędziowski

Jak legalnie wyegzekwować należność od dłużnika?

Problem z odzyskaniem należności od dłużników mają nie tylko przedsiębiorstwa, ale i osoby indywidualne. Najczęściej jednak to małe i średnie firmy, których jest w naszym kraju zdecydowanie najwięcej, zmagają się z tzw. zatorami płatniczymi wynikającymi z niezapłaconymi fakturami. To bardzo duże utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej, które zaliczane jest do jednej z podstawowych barier rozwoju. Jak legalnie i skutecznie wyegzekwować należność od dłużnika?

Czytaj więcej...

Prawa konsumenta: jakie są etapy windykacji

Prawa konsumenta: jakie są etapy windykacji

Trzy główne etapy windykacji to: windykacja wstępna, postępowanie sądowe oraz postępowanie egzekucyjne.

Czytaj więcej...

Aktualności

Pieczęć windykacyjna

Do czego służy pieczęć windykacyjna. Czy pieczęć windykacyjna jest skuteczna?

Czytaj więcej...

zarzadzanie dlugami blog

Jak zarządzać długami swojej firmy?

Zlecać, sprzedawać, a może obsługiwać samemu? Jak przygotować swoją firmę, na zagrożenie utraty płynności finansowej?

Czytaj więcej...