należymy do:  Związek Przedsiębiorstw Finansowych      przestrzegamy:Zasady Dobrych Praktyk ZPF

Windykacja długów na rzecz firm i klientów indywidualnych

Niemal każda firma działająca na polskim rynku ma problemy z nierzetelnymi kontrahentami i nieściągniętymi należnościami, a samodzielne dochodzenie należności nie zawsze jest możliwe. Coraz częściej okazuje się, że ostatnią szansą na odzyskanie pieniędzy jest windykacja. Aby uniknąć wysokich kosztów samodzielnych działań windykacyjnych i ryzyka porażki, to trudne dochodzenie należności można powierzyć zaufanej i doświadczonej firmie.

O firmie

 

DBR zajmuje się windykacją długów na rzecz firm oraz klientów indywidualnych w całej Polsce. Dzięki współpracy z kancelariami prawnymi zapewnia kompleksowe usługi w zakresie weryfikacji kontrahentów, pomocy w przygotowaniu „bezpiecznych kontraktów”, umów gwarantujących zabezpieczenie roszczeń swoich klientów, działania prewencyjne na etapie powstania zobowiązania, aż po dochodzenie należności. Oferuje pomoc na każdym etapie postępowania przedsądowego oraz na drodze sądowej. Działa profesjonalnie i dyskretnie.

Nie zmierza do tego, aby pozbawić dłużników środków do życia. Wprost przeciwnie – udziela im wsparcia tak, aby spłata zadłużenia była możliwa i uwzględniała faktyczne możliwości. DBR skupia tylko doświadczonych windykatorów, legitymujących się aktualnymi zaświadczeniami o niekaralności, gwarantujących obsługę z zachowaniem litery prawa oraz prezentujących najwyższe standardy z zakresu obsługi i zarządzania wierzytelnościami.

 

DBR Sp. z o.o. członkiem ZPF

 

Dbając o najwyższe standardy, DBR Sp. z o.o. została w 2023 r. Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (www.zpf.pl).

Celem związku jet skupianie przedsiębiorstw z branż finansowych dbających o wysokie standardy etyczne i prawne, rozwój rynku finansowego oraz aktywne działanie na rzecz kształtowania norm i przepisów prawnych. Na stronie związku znajdujemy m.in taki opis: "(ZPF) Jest Członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, a także reprezentuje polskie instytucje finansowe w UE jako członek EUROFINAS – European Federation of Finance House Associations."

W ramach Związku, działa Komisja Etyki, która przygotowała Zasady Dobrych Praktyk. To dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W związku z powyższym, każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę, zażalenie lub wniosek do Komisji Etyki ZPF bezpośrednio lub przez Rzecznika Etyki ZPF. Opisu trybu i zasad składania do Komisji Etyki lub Rzecznika Etyki skargi na możliwość naruszenia ZDP przez Członka ZPF dostępny pod linkiem:

 https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-ke/

Zgodnie z § 65 ust. 3 ZDP, informujemy iż tryb składania oraz terminu na rozpatrzenie Państwa Reklamacji, został opisany na końcu w zakładce: Masz zobowiązanie?

 

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk.

W dniu 12.04.2024 r Komisja Etyki ZPF na podstawie UCHWAŁY NR 2/04/2024 przyznała certyfikat zgodności działania z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF za rok kalendarzowy objęty audytem (tj 2023) dla DBR Sp. z o.o. Certyfikat zachowuje ważność do dnia 31 marca 2025 r.