należymy do:  Związek Przedsiębiorstw Finansowych      przestrzegamy:Zasady Dobrych Praktyk ZPF

Skuteczne zarządzanie należnościami to złożony proces, który obejmuje działania zapobiegające powstaniu zadłużeń oraz pomagające zminimalizować straty, wynikające z kredytowania kontrahentów.

DBR świadczy usługi w zakresie:

  • wywiadu gospodarczego, dotyczącego potencjalnego klienta;
  • weryfikacji kontrahentów pod kątem zdarzeń windykacyjnych;
  • monitoringu należności oraz audytu bezpieczeństwa należności;
  • weryfikacji dłużnika, dzięki czemu opracowujemy dokładny i skuteczny plan działania;
  • windykacji miękkiej, czyli odzyskiwania należności na drodze polubownej(pisemne zawiadomienie o konieczności uregulowania należności, kontakt telefoniczny z dłużnikiem, wysyłanie sms-ów, itp.);
  • windykacji terenowej – negocjacje w siedzibie dłużnika są ważne, gdyż pozwalają na dokładniejsze zidentyfikowanie majątku, który może posłużyć do pokrycia zadłużenia;
  • windykacji twardej, czyli wpisania dłużnika do bazy zadłużonych, prowadzenie wywiadu gospodarczego oraz postępowania sądowego.

 

przedsiębiorstwa DBR