należymy do:  Związek Przedsiębiorstw Finansowych      przestrzegamy:Zasady Dobrych Praktyk ZPF

Rozumiemy, jak trudnym zadaniem staje się prowadzenie postępowań sądowych. Nie mając pełnej wiedzy o sprawie, nie mając zweryfikowanych informacji nt. adresów, stanu przedmiotów zabezpieczenia, lub weryfikacji miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, trudno jest podejmować decyzje wpływające na wysokość kosztów lub czas prowadzonych postępowań. Nasze działania mogą pomóc. Co więcej, podejmując w Państwa imieniu wizje lokalne, możemy również wykonać szereg czynności zleconych przez Państwa Kancelarię, np. dokumentację fotograficzną, dostarczenie dokumentacji do wglądu/podpisu przez stronę itp. Każdą współpracę wyceniamy indywidualnie, zarówno pojedyncze zlecenie, jak i stałą współpracę.

Jesteśmy również otwarci na współpracę z kancelariami prawnymi, posiadającymi doświadczenie w obsłudze spraw różnego typu i podmiotów reprezentujących różne branże.

kancelarie prawne DBR