należymy do:  Związek Przedsiębiorstw Finansowych      przestrzegamy:Zasady Dobrych Praktyk ZPF

Zapewniamy swoim Klientom usługi w zakresie windykacji na terenie całej Polski, z wykorzystaniem zaawansowanego systemu informatycznego. Obsługujemy każdy rodzaj wierzytelności, a proces windykacji dostosowujemy do specyfiki konkretnej sprawy.

Nasze działania obejmują:

  • poszukiwanie dłużników i ustalanie ich majątków,
  • negocjacje z dłużnikami w ramach polubownej próby załatwienia sprawy,
  • ocenę opłacalności sprawy sądowej pod kątem finansowo-podatkowym,
  • ocenę szans na pozytywny wynik sprawy sądowej i egzekucji,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,
  • windykację należności głównych i odsetek ustawowych.

 

Windykacja klient indywidualny